Mardi, 4 Août 2020, Péricope de l'année

Description : C:\Documents and Settings\poste4\Mes documents\images.jpgPERIKOPA 2012

“Fa raha mbola hisy koa ny farany,

dia tsy ho foana ny fanantenanao”

Ohabolana 23:18

FAM MAHATSINJO NY FARANY

FAM MAHATOKY HATRAMIN’NY FARANY

Mibanjina ny farany ho amin’ny famonjena

Vavolombelon’ny famonjena

07.01.12

Oh.23: 9-18

Jao.3:9-16

Rom .10:1-4

07.04.12

Isa.43:1-9

Mat. 28:18-20

Asa. 1: 4-8

14.01.12

Mpit.T. 5.7,8

Mar. 2: 13-17

I Tes.4: 1-8

14.04.12

Hab.2:1-5

Jao.22-26

Rom.1:13-17

21.01.12

Eze.7:5-9

Mat.10:16-22

Apo.3:14-22

21.04.12

Eze.34:1-10

Jao.10:11-18

Apo.22:12-16

28.01.12

Jer.31:1-6

Mar.10:35-45

Rom.6:20-35

28.04.12

Sal.23

Jao.21:15-19

I Pet.5:1-4

Mandinika ny fiafaran’ny lalana

Mijoro amin’izay hinoany

04.02.12

Sal.32:8-11

Jao.14:1-7

Heb.9:6-12

05.05.12

Oh.15:9-17

Lio.18:1-8

Rom.8:31-39

11.02.12

Lev.14:1-7

Mar.1:40-45

Heb.9:13-22

12.05.12

Dan.9:24-27

Mat.12:38-45

II Tim.1:6-12

18.02.12

Deo.13:2-5

Mat.7:13-20

II Tim.3:1-9

19.05.12

Jer.50:6-9

Mat.10:5-15

I Kor.9:13-18

25.02.12

Sal.119:161-168

Mar.4:21-29

Apo.14:14-16

26.05.12

Isa.56:6-17

Mat.21:12-17

Efe.5:1-7

Miaina amin’ny andro farany

Tsy mivadika hatramin’ny farany

03.03.12

Dan.12:4-10

Mat.17:1-9

Apo.10:1-4

02.06.12

Job.23:10-17

Mat.4:1-11

I Tim.6:7-12

10.03.12

Gen.12:1-3

Jao.8:31-38

Rom.6:14-19

09.06.12

Jos.24:14-18

Lio.22:47-53

II Kor.9:13-18

17.03.12

Isa.2:1-4

Mat.8:5-13

Rom.15:9-13

16.06.12

I Mpan.19:1-10

Mat.10:28-33

Rom.11:1-6

24.03.12

Oh.11:24-31

Lio.18:18-30

Fil.4:4-9

23.06.12

I Sam.1:12-20

Mar.5:25-34

Rom.5:1-11

31.03.12

Zak.8:18-23

Mat.16:24-28

I Kor.14:20-25

30.06.12

Jer.33:1-3

Jao.6:59-71

Jak.5:13-20