Dimanche, 18 Février 2018, Péricope

PERICOPE 2018

DATE ANCIEN TESTAMENT NOUVEAU TESTAMENT EPITRE
FAM MAMIRAPIRATRA HO FAHAZAVAN'IZAO TONTOLO IZAO
JANVIER MIFALIA FA TONGA NY FAHAZAVANAO
06 Esaï. 50:10-11
Luc 11:27-36
Apoc. 8
13 Psau. 97
Matt. 4:12-17
Acte. 26:12-32
20
Prov. 23:19-25
Jean 8:12-20
Colo. 2:1-7
27 II Samu. 23:1-7
Matt. 5:13-16
II Chor. 4
FEVRIER ASEHOY NY FAHAZAVANAO FA AZA AFENINA
03 Esaï. 58:6-14
Marc 13:9-27
Apoc. 21:6-14
10 Jere. 31:35-40
Jean 1:1-18
Jacq. 2:14-26
17 Exod. 40:9-21
Matt. 10:1-15
I Chor. 6:1-11
24 Esaï. 60:1-7
Matt. 18:21-35
Tite 3:1-11
MARS ARIO NY HAIZINA ARY IAINO NY MAZAVA AO ANATINAO
03 Eclé. 12:1-8
Matt. 17:24-27
Apoc. 9:13-21
10 Psau. 36
Jean 11:21-31
I Chor. 10: 1-12
17
I Chro. 29:1-11
Luc 9:46-50
Phil. 4:1-9
24
Déot. 10:1-11
Marc 1:40-45
Acte. 5:12-16
31
Job 38:16-27
Luc 12:1-12
Ephé. 5:8-21
MITORY FAHAZAVANA AMIN'NY OLONA REHETRA NY FAM
AVRIL AZA MATAHOTRA FA JEHOVAH HANAZAVA ANAO
07 Dani. 5:13-30
Jean 3:1-15
Apoc. 5:6-14
14 Esai. 59:9-16
Luc 18:1-8
I Jean 3:1-9
21 Jéré. 50:1-5
Luc 12:22-34
I Pièr. 4:12-19
28 II Chro. 14
Marc 8:14-21
I Chor. 10:23-11:1
MAI AZA MATAHOTRA FA JEHOVAH HANAZAVA ANAO
05 Esai. 9:1-6
Matt. 1:18-25
Apoc. 11:15-19
12 Prov. 8:1-11
Matt. 11:2-19
Jacq. 3
19 Exod. 20:1-17
Matt. 22:34-40
I Jean 2:1-11
26 Haba. 2:9-17
Luc 17:1-10
Hébr. 10:19-31
JUIN AZA AVELA HO RAKOTRY NY HAIZINA NY TANINDRAZANAO
02 I Rois 11:9-22
Luc 9:1-6
Apoc. 20:1-6
09 I Rois 21:1-16
Marc 12:38-40
I Thés. 4:1-12
16 Genè. 24:1-21
Matt. 14:1-12
I Chor. 7:8-16
23 Déot. 16:18-22
Marc 12:13-17
Roma. 13:11-14
30
Nomb. 24:12-19
Luc 18:9-15
Jude 5-11

<< L'année précédente