Mercredi, 17 Janvier 2018, Péricope

PERICOPE 2018

DATE ANCIEN TESTAMENT NOUVEAU TESTAMENT EPITRE
FAM MAMIRAPIRATRA HO FAHAZAVAN'IZAO TONTOLO IZAO
JANVIER MIFALIA FA TONGA NY FAHAZAVANAO
06 Esaï. 50:10-11
Luc 11:27-36
Apoc. 8
13 Psau. 97
Matt. 4:12-17
Acte. 26:12-32
20
Prov. 23:19-25
Jean 8:12-20
Colo. 2:1-7
27 II Samu. 23:1-7
Matt. 5:13-16
II Chor. 4
FEVRIER ASEHOY NY FAHAZAVANAO FA AZA AFENINA
03 Esaï. 58:6-14
Marc 13:9-27
Apoc. 21:6-14
10 Jere. 31:35-40
Jean 1:1-18
Jacq. 2:14-26
17 Exod. 40:9-21
Matt. 10:1-15
I Chor. 6:1-11
24 Esaï. 60:1-7
Matt. 18:21-35
Tite 3:1-11
MARS ARIO NY HAIZINA ARY IAINO NY MAZAVA AO ANATINAO
03 Eclé. 12:1-8
Matt. 17:24-27
Apoc. 9:13-21
10 Psau. 36
Jean 11:21-31
I Chor. 10: 1-12
17
I Chro. 29:1-11
Luc 9:46-50
Phil. 4:1-9
24
Déot. 10:1-11
Marc 1:40-45
Acte. 5:12-16
31
Job 38:16-27
Luc 12:1-12
Ephé. 5:8-21

<< L'année précédente