Dimanche, 30 Avril 2017, Fanokana diakona sy fanosorana Loholona

ONCTION ET CONSECRATION 06/08/16