Mardi, 19 Février 2019, Fanokana diakona sy fanosorana Loholona

ONCTION ET CONSECRATION 06/08/16