Dimanche, 5 Juillet 2020, Fanokana diakona sy fanosorana Loholona

ONCTION ET CONSECRATION 06/08/16