Vendredi, 24 Février 2017, Fanokana diakona sy fanosorana Loholona

ONCTION ET CONSECRATION 06/08/16