Mercredi, 18 Octobre 2017, Fanokana diakona sy fanosorana Loholona

ONCTION ET CONSECRATION 06/08/16