Dimanche, 25 Juin 2017, Fanokana diakona sy fanosorana Loholona

ONCTION ET CONSECRATION 06/08/16