Lundi, 18 Juin 2018, Fanokana diakona sy fanosorana Loholona

ONCTION ET CONSECRATION 06/08/16