Mardi, 18 Juin 2019, Fanokana diakona sy fanosorana Loholona

ONCTION ET CONSECRATION 06/08/16