Vendredi, 10 Juillet 2020, Péricope 2018

PERICOPE 2018

DATE ANCIEN TESTAMENT NOUVEAU TESTAMENT EPITRE
FAM MAMIRAPIRATRA HO FAHAZAVAN'IZAO TONTOLO IZAO
JANVIER MIFALIA FA TONGA NY FAHAZAVANAO
06 Esaï. 50:10-11
Luc 11:27-36
Apoc. 8
13 Psau. 97
Matt. 4:12-17
Acte. 26:12-32
20
Prov. 23:19-25
Jean 8:12-20
Colo. 2:1-7
27 II Samu. 23:1-7
Matt. 5:13-16
II Cori. 4
FEVRIER ASEHOY NY FAHAZAVANAO FA AZA AFENINA
03 Esaï. 58:6-14
Marc 13:9-27
Apoc. 21:6-14
10 Jere. 31:35-40
Jean 1:1-18
Jacq. 2:14-26
17 Exod. 40:9-21
Matt. 10:1-15
I Cori. 6:1-11
24 Esaï. 60:1-7
Matt. 18:21-35
Tite 3:1-11
MARS ARIO NY HAIZINA ARY IAINO NY MAZAVA AO ANATINAO
03 Eclé. 12:1-8
Matt. 17:24-27
Apoc. 9:13-21
10 Psau. 36
Jean 11:21-31
I Cori. 10: 1-12
17
II Chro. 29:1-11
Luc 9:46-50
Phil. 4:1-9
24
Déot. 10:1-11
Marc 1:40-45
Acte. 5:12-16
31
Job 38:16-27
Luc 12:1-12
Ephé. 5:8-21
MITORY FAHAZAVANA AMIN'NY OLONA REHETRA NY FAM
AVRIL AZA MATAHOTRA FA JEHOVAH HANAZAVA ANAO
07 Dani. 5:13-30
Jean 3:1-15
Apoc. 5:6-14
14 Esai. 59:9-16
Luc 18:1-8
I Jean 3:1-9
21 Jéré. 50:1-5
Luc 12:22-34
I Pièr. 4:12-19
28 II Chro. 14
Marc 8:14-21
I Cori. 10:23-11:1
MAI FAHAZAVANA MAHAGAGA NO OMEN'I JEHOVAH ANAO
05 Esai. 9:1-6
Matt. 1:18-25
Apoc. 11:15-19
12 Prov. 8:1-11
Matt. 11:2-19
Jacq. 3
19 Exod. 20:1-17
Matt. 22:34-40
I Jean 2:1-11
26 Haba. 2:9-17
Luc 17:1-10
Hébr. 10:19-31
JUIN AZA AVELA HO RAKOTRY NY HAIZINA NY TANINDRAZANAO
02 I Rois 11:9-22
Luc 9:1-6
Apoc. 20:1-6
09 I Rois 21:1-16
Marc 12:38-40
I Thés. 4:1-12
16 Genè. 24:1-21
Matt. 14:1-12
I Cori. 7:8-16
23 Déot. 16:18-22
Marc 12:13-17
Roma. 13:11-14
30
Nomb. 24:12-19
Luc 18:9-15
Jude 5-11
JIRO MANAZAVA AO ANATIN'IZAO TONTOLO IZAO NY FAM
JUILLET MANOMBOKA AO AN-TOKANTRANO NO HANEHOANA NY FAHAZAVANA
07 II Chro. 21:1-10 Matt. 5:1-12 Apoc. 19:1-10
14 II Rois 2:1-14 Luc 24:36-53 Act. 1:1-14
21 Lévi. 11:1-12 Matt. 23:15-28 I Cori. 6:12-20
28 Mala. 1 Jean 5:24-47 Gala. 4:1-11
AOUT RESEO NY HAIZINA EO AM FIARAHA-MONINA
04 Ezec.32:1-10 Matt.24:15-31 Apo.17:1-8
11 Amo.5:18-24 Jean 7:10-30 II Pièr. 2:1-10
18
Esai 8:16-23 Matt. 25:31-46 I Cori. 4:1-5
25 I Sam.2:1-10 Matt. 8:5-13 Colo. 1:9-14
SEPTEMBRE MAHASAMBATRA NY FIAINANA AO AM FAHAZAVANA
01 Exo.13:17-22 Matt.26:30-35 Apo.14:1-5
08 Psau.67 Luc 5:27-39 II Pièr. 1:12-21
15
Eclé 7:1-14 Marc 6:47-56 II Cori. 2:12-17
22 Nomb.9:15-23 Marc 4:21-34 I Timo. 6:3-10
29 Jere. 7:1-11 Jean 4:46-54 Roma. 6:1-14
FAM MANDREHITRA JIRO HANAZAVA NY MALAGASY
OCTOBRE IANAO NO JIRON'NY FIRENENA MALAGASY
06 II Chro 7:1-6 Matth. 21:12-17 Apoc. 14:6-8
13 Zacha. 4 Matth. 20:1-16 Roma. 3:21-31
20 Dani. 9:20-27 Marc 15:28-39 I Corin. 1:10-25
27 Psau. 119:105-112 Luc 8:19-21 Hébre. 13:1-16
NOVEMBRE HAHAZO FAHAZAVAN-TSAINA AMINAO NY FIRENENA KA HO SAMBATRA
03 Esdra. 3:8-13 Luc 8:22-25 Apoc. 5:1-5
10
Exod. 18:12-23 Matt. 21:18-22 Acte. 6:1-7
17 Josu. 5:2-12 Matt. 4:1-11 Jude 1-4
24
Psau. 108:1-9 Jean 18:12-27 Phil. 3:12-21
DECEMBRE FAHAZAVANA TONGA LAFATRA HOAN'NY FIRENENA JESOSY KRISTY
01 II Chro. 10:1-15 Luc 14:25-35 Apoc. 7:9-17
08 Déot 9:1-6 Jean 6:59-71 II Corin. 5
15
Psau. 66:8-20 Marc 5:21-34 Acte. 3:12-26
22
Ezéc. 37:15-28 Matt. 15:29-39 I Thim. 1:12-20
29
Jere. 35:12-19 Matt. 28:1-15 Acte. 1:15-26

<< L'année précédente